Cum te putem ajuta?

Adauga anunt nou

Cum te putem ajuta?

Our site is currently down for maintenance.

Concurs AtlaStock

Acesta este regulamentul Oficial al Campaniei “Inscrie-te in AtlaStock”

Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa creeze un cont nou in platforma AtlaStock
 2. Sa publice prin intermediul platformei AtlaStock minim 25 anunturi valide pe site-ul www.OLX.ro

Campania se deruleaza in perioada 22 iunie  –  30 iunie 2016 (inclusiv)

 

       Regulamentul Oficial al Campaniei “Inscrie-te in AtlaStock”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania „ Inscrie-te in AltaStock” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de

S.C. Allegro Online Services Romania S.R.L., (denumita in prezenta „Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor, nr. 24 inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011 , CUI RO22457535

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe website-ul www.olx.ro (,,Website''), in sectiunea dedicata Campaniei, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 22 iunie  –  30 iunie 2016 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa la adresa Bucuresti, str. Invingatorilor, nr. 24.

SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei si este organizata online prin intermediul Website-ului, in perioada 22 iunie  –  30 iunie 2016 (inclusiv).

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se deruleaza in perioada 22 iunie  –  30 iunie 2016 (inclusiv), zilnic in intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevazute in prezentul Regulament Oficial.

O zi de campanie se defineste astfel: ziua curenta, de la ora 00:00:00 pana la ora 23:59:59 (inclusiv).

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in situatia in care, din orice fel de considerente, participantii la Campanie se considera indreptatiti sa creada ca aceasta a continuat dupa data de 30 iunie 2016 ora 23:59:59 (inclusiv), cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat a unei modificaria prezentului Regulament, adusa la cunostinta publicului conform prevederilor mentionate la Sectiunea 1 de mai sus si autentificata in conditiile prevazute de art. 43 din Ordonanta nr. 99/2000.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa numai cetatenii romani, cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul/resedinta in Romania (denumiti in continuare si „Participanti”) pe toata perioada de desfasurare a Campaniei si care fac dovada celor de mai sus si pe perioada de revendicare a premiului castigat.

La Campanie nu au dreptul sa participe angajatii societatilor S.C. Allegro Online Services Romania S.R.L., PROSYS PC SRL si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (rude de gradul I, al II-lea, precum si afinii).

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia (Participantii s-au inscris in Campanie cu mai multe conturi sau cei care s-au inscris sunt firme/organizatii/branduri, Participantii s-au inscris in Campanie cu date care nu le apartin, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage Participantilor premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/ sau sa restrictioneze participarea la Campanie pana la incheierea acesteia.

Persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de Regulament, nu au dreptul sa participe la aceasta Campanie si nu se pot prevala de niciun drept decurgand din prezenta Campanie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DERULARE A CAMPANIEI

Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa creeze un cont nou in platforma AtlaStock
 2. Sa publice prin intermediul platformei AtlaStock minim 25 anunturi valide pe site-ul www.OLX.ro

Un participant poate adauga un numar nelimitat de anunturi in platforma AtlaStock. Un participant va fi identificat pe toata perioada desfasurarii Campaniei dupa adresa de email cu care a creat contul in platforma AtlaStock. Participantul isi asuma raspunderea cu privire la dezvaluirea catre public a anuturilor publicate, precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialelor publicate. 

Participantii sunt in intregime responsabili pentru continutul anunturilor publicate. Acestea nu trebuie sa fie ilegale, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a drepturilor de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigand la acte penale sau ilegale.

In cazul in care participantii nu doresc sa participe in campanie, acestia pot anunta Organizatorul printr-un e-mail la adresa contact@olx.ro.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor si/ sau sa excluda din campanie anunturile participantilor respectivi pana la incheierea acesteia.

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE IN CAMPANIE

3 tablete Lenovo Yoga Tablet 2.

 

 

Premii

 

 

Numar total

de premii

 

Valoarea comerciala (RON) premiu cu TVA

Valoarea impozitului (RON) aferent premiului acordat

Valoarea totala (RON) a premiilor cu impozit

Lenovo Yoga Tablet 2

3

919

103

1242

Total

3 buc

2757

309

3726

In masura permisa de legislatia aplicabila, organizatorul, S.C. Allegro Online Services Romania S.R.L. nu va putea raspunde solicitarilor venite din partea castigatorilor, referitoare la neconformitatile care sunt/ pot aparea in legatura cu premiile acordate, toate solicitarile putand fi solutionate de compania producatoare si de unitatile de service indicate in documentele insotitoare ale premiilor.

S.C. Allegro Online Services Romania S.R.L. se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Castigatorul va primi doar premiul expres prevazut in prezentul Regulament Oficial si nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantitatii, conditiilor si modului de acordare a premiului si nici nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani.

In situatia in care castigatorul/castigatorii refuza sa accepte premiul/premiile castigat/e sau nu poate/pot beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani. Organizatorul va avea dreptul sa acorde premiul primei rezerve de pe lista tragerilor la sorti, dupa caz.

Valoarea totala comerciala estimata a premiului este de: 3726 (TVA inclus).

SECTIUNEA 7. METODOLOGIA DE DESEMNARE SI VALIDARE A CASTIGATORULUI SI DE ACORDARE SI LIVRARE A PREMIULUI

 

7.1 Metodologia de acordare a premiului

 

In cazul celor 3 tablete Lenovo Yoga 2, acestea se vor acorda prin tragere la sorti, astfel:

 • In data de 1 Iulie va avea loc tragerea la sorti.
 • In tragerea la sorti vor fi inclusi toti cei care au creat un cont in platforma AtlaStock si au publicat minim 25 anunturi valide in siteul OLX.ro in perioada 22 Iunie – 30 Iunie 2016.

Extragerile se vor realiza dintre toti participantii valizi, conform conditiilor de la sectiunea 4.

O zi de campanie se defineste astfel: ziua curenta, de la ora 00:00:00 pana la ora 23:59:59 (inclusiv).

Un Participant este valid daca:

 1. Poate fi identificat pe toata perioada de desfasurare a campaniei dupa o singura adresa de e-mail valida, corespunzatoare contului AtlaStock.
 2. S-a inscris in Campanie conform sectiunii 5 „Mecanismul de derulare al campaniei”

7.2  Validarea castigatorilor

Castigatorii si rezervele vor fi contactati pentru a se realiza următoarele:

 • confirmarea participarii la concurs;
 • identificarea acestora – nume, prenume;
 • comunicarea modalitatii de primire a premiului.

In cazul in care castigatorul nu va putea fi contactat din motive independente de Organizator in termen de 14 zile calendaristice de la data tragerii la sorti, acesta va fi invalidat, premiul acordandu-se in ordinea extragerii la sorti a uneia dintre rezerve.

Pentru validarea finala a premiiilor castigate in cadrul Campaniei, in termen de 1 (o) zi lucratoare de la data trimiterii email-ului de anuntare a castigatorului de catre Organizator sau a contactarii telefonice, acesta trebuie sa transmita prin email la adresa contact@olx.ro, urmatoarele informatii:

 • nume si prenume
 • data nasterii
 • telefon mobil valid
 • copia actului de identitate

In situatia in care la momentul validarii castigatorul unui premiu declara ca nu accepta premiul, nu este el cel care a participat direct, nu trimite copia CI in termenul prevazut mai sus sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta nu se va putea prevala de niciun drept decurgand din prezenta Campanie, iar premiul se va acorda rezervei in ordinea extragerii.

In cazul in care, in urma verificarilor suplimentare realizate de catre Organizator dupa efectuarea tragerilor la sorti se constata ca cel care a castigat in urma tragerii la sorti nu are cel putin 1 (un) anunt adaugat din aplicatia de mobil OLX in perioada campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage Participantului premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor.

In termen de maxim 20 zile calendaristice de la validarea finala a castigatorului, Organizatorul se obliga sa faca public numele acestuia, precum si premiul acordat acestuia, prin intermediul Website-ului.

7.3 Livrarea premiului

Premiile acordate la finalul Campaniei, constand in 3 tablete Lenovo Yoga 2, vor intra in posesia castigatorilor in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data validarii finale. Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant ai Organizatorilor pentru a li se comunica locul, data si ora la care vor intra in posesia premiului.

Castigatorul este de acord sa intreprinda toate formalitatile necesare pentru intrarea in posesie a premiului castigat, printre care contract comercial, proces verbal de predare primire, etc.

In faza receptionarii premiului, castigatorul trebuie sa prezinte in original un document de identitate (CI/BI) si sa completeze un proces verbal de predare primire a premiului. Aceasta va fi inmanat reprezentantului Organizatorului si va fi folosit pentru validarea premiului.

Persoanele care nu indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament, nu au dreptul sa participe la aceasta Campanie si nu se vor putea prevala de niciun drept decurgand din prezenta Campanie.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca o persoana sa poata participa la aceasta Campanie, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Cerinte cu privire la persoana participanta:

Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunile 2, 3, 4, 5, 7 ale prezentului Regulament Oficial;

 1. Elementele de identificare ale castigatorului sunt:

In faza participarii: adresa de email asociata contului AtlaStock.

In faza validarii: castigatorul va comunica telefonic sau va transmite prin email urmatoarele date: nume si prenume, data nasterii, CNP, telefon mobil valid, copie act identitate.

In faza receptionarii premiului: buletin/ carte de identitate (in original);

Datele personale vor fi mentionate si pe procesul verbal de predare-primire pe care castigatorul il va primi de la reprezentantul Organizatorului.

Va fi invalidat castigatorul in urmatoarele cazuri:

 • Castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
 • Castigatorul nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament;
 • Castigatorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor mentionate in prezentul Regulament;
 • Castigatorul refuza premiul;
 • Castigatorul a participat de pe conturi care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel sau de pe conturi diferite;
 • Castigatorul nu a adaugat cel putin 25 anunturi valide in site-ul OLX.ro din platforma AtlaStock
 • Castigatorul nu trimite documentele necesare validarii finale in termenul mentionat in prezentul Regulament;

Validarea castigatorului se face conform sectiunii 8.3 din prezentul Regulament Oficial.

 SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de acestia, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila sau nternet.

Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt/pot aparea in legatura cu premiile acordate.

In cazul in care castigatorul/castigatorii inclusiv rezervele, refuza premiul sau nu pot fi validati in termenul prevazut in Regulament, acesta va fi invalidat (inclusiv rezervele, daca va fi cazul), iar premiul nu se va mai acorda de catre Organizator.

Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti. 

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unei/unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea acestuia nu isi asuma raspunderea pentru:

 • Situatiile in care un Participant nu poate accesa platforma AtlaStock, din motive care nu tin de functionalitatea acesteia, dar fara a se limita la: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de gazduire a website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator.

SECTIUNEA 10PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 • Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate de catre Organizator, va impiedica participarea la Campanie .

Pe durata Campaniei, Participantilor li se vor colecta următoarele date personale:

 • Nume şi Prenume;
 • Adresa de e-mail,
 • Numar de telefon.

 Castigatorului Campaniei i se vor colecta urmatoarele date personale:

 • Nume si Prenume;
 • Data nasterii;
 • Numar de telefon valid;
 • Adresa si localitatea din Buletinul de Identitate/Cartea de Identitate (exclusiv pentru plata impozitului aferent premiului castigat);
 • Codul Numeric Personal (pentru plata impozitului si a verificarii cardului prin care s-a efectuat plata);
 • C. Allegro Online Services Romania S.R.L. este inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 21738 si se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrării datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la Campania Promotionala si sa le utilizeze conform prezentului regulament oficial si legislatiei in vigoare.

 • Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), Organizatorul (ii) prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la Campanie , cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si (ii) aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
 • Urmatoarele date personale ale tuturor participantilor („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei si utilizate in scopul desfasurarii acesteia : nume, prenume, oras, adresa de e-mail, data nasterii, numar telefon. Prin participarea la Campanie si transmiterea Datelor Personale, participantii isi exprima acordul expres pentru prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectarea, utilizarea si stocarea acestora) in scopul desfasurarii prezentei Campanii.
 • Prin participarea la Campanie, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului si in scopul transmiterii de catre Organizator catre participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si de marketing direct.
 • Prin participarea la Campanie , participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate in vederea promovarii produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la:
 • transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse;
 • transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronica (e.g. e-mail) a informatiilor privind servicii si produse;
 • participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse;
 • realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.
 • Furnizarea Datelor Personale este liber-consimtita si se face in scopul participarii la Campanie. Refuzul de a furniza Datele Personale determina imposibilitatea de a participa la Campanie.
 • Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata.
 • La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:
 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
SECTIUNEA 11.  INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului si autentificarea anuntului de incetare a Campaniei, in conformitate cu prevederile art. 43 din OUG nr. 99/2000.

SECTIUNEA 12.  LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campanie se primesc in scris, la adresa Bucuresti, Str. Invingatorilor, nr. 24, Romania de catre Organizator pana la data de 1 iulie 2016 (inclusiv).